۲ مطلب

عابر ۲۶ ساله در رشت جان باخت

شب گذشته در مسیر #فومن به یخسازی (شهدا) نرسیده به بنیاد شهید #رشت تصادف شدید بین #خودرو ۲۰۷ با #عابر رخ داد.

در این #حادثه تلخ عابر #جوان ۲۶ ساله بعد از کشیده شدن توسط خودرو ۲۰۷ جانش را از دست داد.