۱ مطلب

دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ اعلام کرد؛

شیب آرام افزایشی #کرونا در کشور

دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ با اشاره به اینکه روند بیماری در کشور با شیبی آرام در حال افزایش است، گفت: چند شهر از نواحی جنوبی کشور در حال افزایش موارد بیماری هستند و این روند به حالت شاخه‌ای از جنوب کشور به سمت بالا در حرکت …