#عدد

۳ مطلب

معنی برچسب‌های روی میوه‌ها!

اگر #عدد روی برچسب میوه‌های وارداتی با ۳ یا ۴ شروع شود یعنی از مواد شیمیایی استفاده شده، اگر با ۹ شروع شود یعنی کاملا #ارگانیک است و شروع با عدد ۸ یعنی دستکاری ژنتیکی صورت گرفته!