۶ مطلب

ریزش مو دقیقا چیست؟

مقدار قابل قبول #ریزش #مو کاملا #طبیعی است. به طور طبیعی ریزش ۶۰ تا ۸۰ تار مو در روز طبیعی است. بنابراین بیشتر از این میزان ریزش باید جدی گرفته شود و در هر فردی به #درمان خاص خود نیاز دارد.

بعد از مرگ چه چیزی را می‌بینیم

ثابت شده هنگامی‌که #میمیریم، تونل تاریکی مشاهده می‌شود که از ته آن سوسوی #نوری میاید

و #انسان ناخودآگاه به سمت آن نور کشیده می‌شود، به گفته برخی این #تونل ساخته فعل و انفعالات #عصبی است.

مردها فقط ۶ دقیقه به حرف همسرشان گوش می‌دهند

تحقیقات نشان داده است مردها حداکثر ۶ دقیقه می‌توانند به حرف‌های #همسر یا #نامزدشان گوش کنند و بعد از آن یا #عصبی می‌شوند یا حواسشان پرت می‌شود اما می‌توانند تا ساعت‌ها به صحبت‌های دوستان خود گوش دهند و لذت ببرند.