#علی

۹ مطلب

بقعه دانای علی

#دانای #علی در سال ۱۲۱۲ هجری قمری در روستای سیاه #اسطلخ رشت به دنیا آمد و گفته می‌شود عارفی وارسته و مردی باتقوا بود که به مقام ابدالی رسید، این مقام در #عرفان به معنی انسان کامل است و به همین دلیل به وی لقب #دانا داده بودند. گفته می‌شود وی طی‌الارض می‌کرد و زمانی که راز فارغ از زمان …

کودکی از پدرش پرسید: بابا مرد یعنی چه؟

پدر گفت: مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی، خودشو وقف راحتی، آسایش و رفاه خانوادش میکنه.

کودک گفت: کاش منم میتونستم مثل مادرم یه مرد بشم

💝💝

#علی.آقا …