#فرانسوی

۸ مطلب

ژیان

در سال ۱۳۴۷ وقتی اولین محموله خودروهای دایان فرانسوی وارد ایران شد، ایرانی‌ها نام خودروی دایان فرانسوی را "ژیان" گذاشتند.

لقبی که معمولا در حکایت‌های ایرانی، لقب شیرهای خشمگین بوده است.