۱ مطلب

بنابر مصوبه پانزدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛

استاد #علی_نصیریان عضو پیوسته #فرهنگستان_هنر شد

علی نصیریان با پیشنهاد گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی و تصویب مجمع عمومی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران به عضویت پیوسته این فرهنگستان درآمد.

#علیرضا_اسماعیلی سرپرست …