۵ مطلب

نوشیدن قهوه در قدیم با استفاده از نعلبکی!

استفاده از #نعلبکی قهوه‌ خوری به عادت عجیبی در قرن‌های پیش باز می‌گرد. در زمان‌های #قدیم، #قهوه را درون نعلبکی می‌ریختند تا خنک شود و زبان و دهان پس از نوشیدن قهوه نسوزد و مدت زمان زیادی به انتظار سرد شدن قهوه ننشینند. آن‌ها پس از خنک شدن قهوه، دوباره …