۲ مطلب

#قانون_کائنات

🔹اندیشه ها علامت مغناطیسی ای را میفرستند که آنچه را به شما بر میگردد طراحی میکنند .

🔹شما یک برج مخابراتی انسانی هستید ، و از هر برج مخابراتی که در کره زمین وجود دارد ، قدرتمندترید . شما قدرتمندترین برج مخابراتی جهان هستید .

🌎 #قانون_کائنات

زمانی که می خواهید رابطه ای را به سوی خود جذب کنید ، مطمئن شوید که اندیشه ها ، کلمات ، اعمال و محیط پیرامون شما در تضاد با آرزوهای شما نباشند .

با احترام و عشق با خود برخورد کنید . آن وقت افرادی را به سوی خود جلب می کنید که به شما عشق و احترام نثار می کنند . …