۱ مطلب

مسئول آموزش قرارگاه #کرونا دانشگاه #علوم_پزشکی_گیلان تاکید کرد

گیلان مسئول آموزش قرارگاه کرونا دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه توجه بسیار خاص و ویژه به گروه سالمندان در این شرایط، واجب و ضروری است گفت: سلامت روان سالمندی به خصوص در دوران کرونا، از حساسیت بیشتری برخوردار است و لازم است …