۸ مطلب

رابطه خشم و گرسنگی

طبق آمار جهانی، تعداد حکم‌های #اعدام یا #حبس صادر شده بعد از ساعت ناهار، به طرز چشم گیری کاهش یافته است. زیرا غذا خوردن و سیر بودن در هر انسانی باعث کاهش خشم و دل‌رحم شدن حتی در #قضاوت می‌شود.

#غذا‌خوردن