۴ مطلب

مجازات زنان پرحرف و غرغرو در دوران الیزابت اول!

#ملکه «الیزابت اول» در ۱۵۵۸میلادی به عنوان ملکه «انگلستان» و «ایرلند» تاجگذاری کرد!

در زمان او قدرت به کلیساها بازگشت و جنگ با «فرانسه» به پایان رسید! ملکه از #هنر بخصوص #نقاشی و #تئاتر حمایت ویژه کرد.

او پسر عموی اسکاتلندی خود را به جرم #خیانت گردن زد …

زندان عجیبی که هیچ نگهبانی ندارد!

بزرگ‌ترین #زندان بولیوی هیچ نگهبانی ندارد. زندانیان با رای‌گیری، مسئولین زندان را از میان خود انتخاب و #قوانین وضع کرده و شغل دارند و حتی می‌توانند خانواده‌شان را به زندان منتقل کنند.