#قیر

۲ مطلب

ایران به‌عنوان کهن‌ترین کشور تاریخ شناخته می‌شود و کهن‌ترین چاه #نفت تاریخ نیز به همین سرزمین منسوب است که #رادیناس نام دارد و در نزدیکی شوش باستان واقع است.

رادیناس، کهن‌ترین چاه نفت تاریخ جهان، در ایران و در زمان #هخامنشیان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

این چاه نفت، که در تاریخ از آن یاد شده، …