۵ مطلب

پاراگرافی از #کتاب در جستجوى زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

بی گمان آنچه در جهان بیش از همه یافت میشود #عقل نیست، #خوبی است.

خوبی حتى اگر #سودجویی آن را فلج کرده و از کار انداخته باشد،

باز هست و در هر کجا که #انگیزه #خودخواهانه نباشد که جلوش را بگیرد، #می‌شكفد. …

پاراگرافی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

کدام یک #خائن‌تر است؟

آن کسی که در #آغوش تو، میل آغوش دیگری را درسر می‌پروراند؟!

یا آن که صادقانه از به بن‌‌بست رسیدنِ #علاقه‌اش و #امیال‌اش، با تو سخن می‌راند؟! …

🖇

زندگی مان را چون خانه ایی برای کسی می سازیم و هنگامیکه می توانیم او را سرانجام در آن جای دهیم, نمی آید!

سپس او در قلبمان می میرد, و ما خود زندانی جایی می شویم که تنها برای او ساخته بودیم!