۱ مطلب

شستشوی زیاد به #مو آسیب می‌زند.

محققان معتقدند اولین چیزی که اکثر مردم به اشتباه انجام می‌دهند شستشوی زیاد موهاست.

شامپوها مواد مهمی برای از بین بردن آلودگی و #محافظت از موها است، اما از طرفی آن‌ها هر چیز مفیدی مانند روغن‌های #طبیعی را که #پوست سر تولید می‌کند تا موها را نم‌دار و #سالم نگه دارد، …