#مذکر

۴ مطلب

فردی که هیچ جنسیتی ندارد؛ نه زن است و نه مرد!

یک فرد بریتانیایی ادعا کرده هیچ جنسیتی ندارد.

موری می ولبی ۴۸ سال با جنسیت #مذکر به دنیا آمد، اما در سال ۱۹۹۰ و در سن ۲۸ سالگی دست به #عمل تغییر جنسیت زد.

اما این تغییر جنسیت نیز او را راضی نکرد و به همین دلیل می ولبی تصمیم گرفت هیچ جنسیت مشخصی نداشته …

استاد زبان فرانسه در مورد #مذکر یا #مونث بودن اسم‌ها توضیح می‌داد که پرسید: #کامپیوتر مذکر است یا مونث؟

همه دانشجویان دختر جنس کامپیوتر را به دلایل زیر مرد اعلام کردند:

- وقتی به آن عادت می‌کنیم گمان می کنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستم. …