#مزرعه

۲ مطلب

مترسک‌های لیرزی

مزرعه‌ای در شمال غربی ایالات متحده که مخصوص رشد و پرورش بلوبری است، با مشکلات زیادی از حملات پی در پی پرندگان به مزرعه خود مواجه بود چرا که پرندگان ۲۵ درصد از مزرعه وی را به غارت می‌بردند که یک تیم بزرگ به کمک آن‌ها رسیدند.

این تیم بزرگ از یک دستگاه الکتریکی که شامل ۶ لیزر قوی بود …