۳ مطلب

مردی که بخاطر ترس از مسمومیت غذایی فقط دستپخت همسر خود را می‌خورد!

شاید یکی از عجیب‌ترین مرگ‌های دنیا مربوط به «کورت گودل» #ریاضیدان و #فیلسوف اتریشی باشد که ترس شدید از #مسمومیت غذایی داشت.

به‌طوری که فقط #دستپخت همسرش را می‌خورد و وقتی همسرش در اثر بیماری مدتی در بیمارستان بستری شد،گودل بعد از …

۱۵ #تیر برابر با جشن خام خواری است. در تقویم #ایرانی پانزدهم تیر ماه برابر با «جشن خام خواری» و به نقل از #ابوریحان بیرونی در #آثارالباقیه، «#عمس» یا «#غفس» یا «#خواره»، جشنی از جشن‌­های سُغد باستان بوده و از مراسم این #جشن، دوری گزیدن از خوراک حیوانی و پختنی‌ها را می­‌توان نام برد.

#خام خواران …

تعداد مسمومان الکلی بندرعباس ۲۶۸ نفر؛ ۲۲ فوتی و ۲۴۰ نفر ترخیص شدند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی #هرمزگان از افزایش تعداد مراجعه کننده گان به مراکز درمانی در اثر #مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در #بندرعباس به ۲۶۸ نفر خبر داد.