#مشاور

۴۷ مطلب

🎥 یکی از عوارض غیرقابل جبران در کاشت مو، تخریب بانک مو است

🔹 اشتباه رایج در بین افراد متقاضی کاشت مو/ در حین برداشت، باید کمترین آسیب به مو برسد

📌 گفتگو با دکتر پیروز هاشمی را در #مشاور ببینید …

🎥 دیگر نگران قطعات فلزی ارتودنسی نباشید/ منتظر اتفاقی نوین در علم دندانپزشکی و ارتودنسی باشید

🔹 اسکنرهای داخل دهن به ضریب خطای ۵۰ میکرون رسیدند❗

📌 گفتگو با دکتر نبی بیدهندی را در #مشاور ببینید …