#مشاور

🎥 دیگر نگران قطعات فلزی ارتودنسی نباشید/ منتظر اتفاقی نوین در علم دندانپزشکی و ارتودنسی باشید

🔹 اسکنرهای داخل دهن به ضریب خطای ۵۰ میکرون رسیدند❗

📌 گفتگو با دکتر نبی بیدهندی را در #مشاور ببینید …