#مطالعه

۸ مطلب

"فردیناند دمارا" معروف به کلاهبردار بزرگ قرن!

#فردیناند دمارا که لقب بزرگ‌ترین #دغل‌باز تاریخ به او نسبت داده می‌شود هر بار با #جعل عنوان، خودش را به عنوان #متخصص در یک شغل جا می‌زد و آنچنان #موفق می‌شد که کسی به او شک نمی‌کرد. راهب، رییس زندان، مهندس عمران، روانشناس، کارمند بیمارستان، وکیل، مربی …

#مطالعه کردن تاثیر بی‌نظری در شناخت محیط پیرامون دارد.

تک تک انسان‌های موفق تاریخ به طور مکرر و روزانه مطالعه می‌کردند.

شما را به #چالش مطالعه روزانه می‌کنم.

حداقلی روزی ۳۰ دقیقه مطالعه کنید تا سالیانه ۱۸۵ ساعت مطالعه کرده باشید!

نوشته زیبا از آنتوان چخوف

اكثريت عظيم روشنفكرانى كه مى‌شناسم در جست‌وجوى چيزى نيستند و هيچ كارى نمى‌كنند و به درد كارى نمى‌خورند. همه‌شان بد تحصيل كرده‌اند، به طور جدى #مطالعه نمى‌كنند، درباره‌ #علوم فقط پر حرفى مى‌كنند، از #هنر هم كم سر در مى‌آورند.

همه‌شان خودشان را مى‌گيرند و با قيافه‌ جدى، …