۱ مطلب

تمیز کردن تخته گوشت با لیمو

اگر تخته گوشت شما بوی نامطبوع #گوشت و سایر مواد غذایی را به خود گرفته است کافی است با کمک یک قطعه #لیمو و #نمک آن را تمیز کنید و اثرات بوی بد و #آلودگی را از آن محو کنید.

لیمو یکی از #معجزات نکات خانه‌داری است.