۱۶ مطلب

♦️روایت صیاد قشمی از پیداکردن قطعه پهپاد آمریکایی در خلیج‌فارس

یوسف سفاری صیاد قشمی:

🔹اول متوجه نشدیم شی روی آب دقیقا چیست بعد از نزدیک شدن و بلند کردن آن دیدیم که روی آن آرم وجود دارد.

🔹پسرم گفت این آرم مربوط به هواپیماست. …