۳ مطلب

پاراگرافی از کتاب عامه‌پسند اثر چارلز بوکوفسکی

آدم‌هایی که در عمرشان از پس #حل کردن چیزی برآمده بودند معمولاً #پشتکار زیاد داشتند و کمی هم #خوش‌شانسی.

اگر به اندازه کافی #پافشاری می‌کردی معمولاً شانس هم به‌دنبالش می‌آمد. خیلی از آدم‌ها نمی‌توانند #منتظر شانس بمانند، پس #تسلیم می‌شوند.

پاراگرافی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو

درست آنگاه که هیچ #انتظارش را نداریم، زندگی پیش روی ما #مبارزه‌ای می‌نهد، تا #شهامت و اراده‌مان را برای #دگرگونی بیازماید. از آن لحظه به بعد، حاصلی ندارد که #وانمود کنیم چیزی رخ نداده است، یا بهانه‌ای بیاوریم که هنوز #آماده نیستیم. این مبارزه …