#مهندس

۸ مطلب

جان لوگی برد مخترع تلویزیون

جان لوگی بِرد #مهندس بریتانیایی، مخترع #تلویزیون و نخستین پخش #رنگی برنامه‌های تلویزیونی الکترونیکی بود. تلویزیون الکترومکانیکی که جان برد اختراع کرد نهایتاً توسط #ولادیمیر زورکین و #فیلو فارنزورث تکامل داده‌شده و به تلویزیون کاملاً الکترونیکی تبدیل شدند. موفقیت‌های جان …

دانش آموزان به رشته ریاضی کم علاقه شده اند؛ بحران کمبود #مهندس در آینده

عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت #آموزش و پرورش با اشاره به کاهش حضور دانش‌آموزان در #رشته #ریاضی گفت:

در جریان هدایت تحصیلی کاهش محسوسی را در گرایش به رشته #تجربی داریم، منتها کمتر به نفع رشته ریاضی تمام شده و …

کاخ موزه نظامی

کاخ موزه نظامی میان‌پشته انزلی مربوط به دوره پهلوی اول است.

سال ۱۳۶۷ به عنوان موزه نظامی فعالیت خود را آغاز کرده است. ساخت بنای کاخ به‌ دستور رضاخان و توسط مهندسان ایرانی در سال ۱۳۰۸ آغاز شد و پس از دو سال به پایان رسید.