۶ مطلب

"فردیناند دمارا" معروف به کلاهبردار بزرگ قرن!

#فردیناند دمارا که لقب بزرگ‌ترین #دغل‌باز تاریخ به او نسبت داده می‌شود هر بار با #جعل عنوان، خودش را به عنوان #متخصص در یک شغل جا می‌زد و آنچنان #موفق می‌شد که کسی به او شک نمی‌کرد. راهب، رییس زندان، مهندس عمران، روانشناس، کارمند بیمارستان، وکیل، مربی …

نوشته‌ای از گابریل گارسیا مارکز

باید #جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای، تحویل بدهی، خواه با #فرزندی خوب یا #باغچه‌ای سرسبز. اگر فقط یک نفر با بودن تو #ساده‌تر نفس کشید، یعنی تو #موفق شده‌ای.

#گابریل_گارسیا_مارکز