۲ مطلب

امیل برلینر

#امیل برلینر مخترع آمریکایی آلمانی الاصل بود. صفحه #گرامافون یکی از اختراعات او بود.

او شرکت گرامافون برلینر را در سال ۱۸۹۵ تأسیس کرد و در سال ۱۸۹۷ گرامافون کمپانی را در #لندن و در سال ۱۸۹۸ دویچه گرامافون را در #هانوفر، آلمان راه‌اندازی کرد، و شرکت برلینر گرام-او-فن کانادا را در #مونترال