۲ مطلب

کوری چشم با رختخواب #آلوده!

ماجرا از این قرار است که یک زن چینی، روبالشتی‌هایش را به مدت پنج سال نشسته بود، این خانم وقتی دچار مشکلات چشمی شد به بیمارستان مراجعه کرد. پس از مورد آزمایش قرار دادن مژه‌های این زن که «میس زو» نام دارد، پزشکان از نتیجه آن بسیار تعجب کردند!

به گزارش رسانه‌های کشور #چین

ساعتی که به جای عقربه مژه دارد!

به تازگی یک شرکت طراح، ساعتی ساخته است که تعجب مردم را بر انگیخته است. این ساعت به گونه‌ای طراحی شده است که شبیه به #مژه چشم باشد. حتی این مدل #ساعت عدد و #عقربه ندارد.

مکانیزم این ساعت به دلیل نداشتن هیچ عدد یا عقربه‌ای، طوری است که هیچ صدای تیک تاکی تولید نمی‌کند. …