۴ مطلب

حرکت #لانگز و انجام #صحیح آن

بدن افرادی که دائما پشت #میز می‌نشینند، پس از مدتی #سست و #ماهیچه‌های آن‌ها سفت می‌شود. حرکات لانگز یکی از #ورزش‌های مفید برای این دسته از افراد محسوب می‎شود حرکات لانگز برای #زانوها مفید است، #انرژی را افزایش می‌دهد و #درد زانوها را #بهبود می‌بخشد.

دایی: نمی‌توانم پشت میز بنشینم. نمی‌توانم و حالم بهم می‌خورد!

اصلا دنبال این چیزها نیستم. دور قبل پیشنهاد #وزیر #ورزش شدن را رد کردم. دنبال این چیزها نیستم و من اهل #سیاست نیستم.

من اینکاره نیستم و نمی‌توانم پشت #میز بنشینم. نمی‌توانم و حالم بهم می‌خورد. من در شرکتم هم یک بار پشت میز ننشستم. …