۱ مطلب

سرانجامِ دوست داشتنم چه شد ؟

تویی که نخواستی ...

منی که جا ماندم ...

و خدایی که هیچ‌وقت ؛

در امور عاشقانه دخالت نمی‌کند ..! …