۷ مطلب

#پاراگرافی از #کتاب آهستگی اثر میلان کوندرا

یکی از نشانه‌های #عشق حقیقی آن است که به تو عشق بورزند بدون اینکه #شایستگی‌اش را داشته باشی!

اگر زنی به من بگوید عاشق توام

چون #روشنفکری، #محترم هستی، برایم هدیه می‌خری و ظرف‌ها را هم خوب می‌شویی، مرا #ناامید کرده. …

پاراگرافی از کتاب کلاه کلمنتیس اثر #میلان_کوندرا

مردم همیشه فریاد می‌زنند که می‌خواهند #آینده بهتری بسازند. این حقیقت ندارد. آینده خلائی بی‌احساس است که به درد هیچکس نمی‌خورد. #گذشته آکنده از زندگی است، ریشخندمان می‌کند. به ما اهانت می‌کند و ما را وسوسه می‌کند تا آن را نابود کنیم یا رنگ تازه‌ای به …

پاراگرافی از #کتاب جاودانگی اثر میلان کوندرا

فقط #زندگی در #جهانی را تصور کن که در آن #آیینه نباشد. تو درباره صورتت #خیالبافی می‌کنی و تصورت این است که صورتت #بازتاب آن چیزی است که در درون تو است. و بعد وقتی #چهل ساله شدی، کسی برای اولین بار آیینه‌ای در برابرت می‌گیرد. #وحشت خودت را مجسم کن! تو …