۳ مطلب

پاراگرافی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر میچ آلبوم

من در تمام عمرم هرجا که رفتم آدم‌هایی را دیدم که در پی #تصاحب چیزهای نو هستند، تصاحب ماشین نو، تصاحب یک ملک جدید، تصاحب اسباب بازی جدید.

بعد هم دوست دارند به همه بگویند می‌دانی به تازگی چی خریده‌ام؟ میدانی تازگی‌ها چی خریده‌ام؟

می‌دانی تفسیر من …

پاراگرافی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر #میچ_آلبوم

خیلی‌ها با #زندگی عاری از مفهوم

به این طرف و آن طرف می‌روند .

انگار در عالم بین خواب و بیداری سیر می‌کنند، حتی زمان‌هایی که به زعم خود مشغول انجام کارهای مهمی هستند!

پاراگرافی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر میچ آلبوم

اگر می‌خواهی برای آدم‌های طبقه بالا پز بدهی زحمت نکش. آن‌ها همیشه به نظر حقارت نگاهت می‌کنند. اگر هم می‌خواهی برای زیر‌دست‌هایت پز بدهی باز هم زحمت نکش چون فقط حسودی‌شان را تحریک می‌کنی.

این نوع شخصیت کاذب تو را به جایی نمی‌رساند. فقط قلب باز است …