#نر

۵ مطلب

مشی و مشیانه نخستین جفت بشر!

مشی و مشیانه نخستین #جفت بشر در تاریخ اساطیری ایران و از نطفه کیومرث هستند که پس از کشته شدن وی به‌دست #اهریمن بر زمین ریخته می‌شود.

مشی‌ و مشیانه از آغاز بر روی زمین زاده می‌شوند و هیچ #گناه نخستینی مرتکب نشده‌اند و وظیفه دارند جهان را از شر اهریمن برهانند.

پس از چهل …

ازدواج لاکچری دو شتر نر و ماده با هدیه‌های ١۳ میلیاردی

در پی #ازدواج دو #شتر #نر و #ماده در #عربستان صاحبان آن‌ها گردنبندی به ارزش ١۳ میلیارد به این #زوج هدیه دادند و برخی از جوانان سعودی در کامنت‌هایشان گفته‌اند حاضر بودند با این شتر ماده ازدواج کنند!

رژه جالب پنگوئن‌های #نر برای جلب نظر ماده‌ها!

پنگوئن‌های پادشاه این‌گونه برای جلب نظر پنگوئن‌های #ماده، #رژه می‌روند و پنگوئن‌های مجرد به رژه ملحق می‌شوند و تلوتلو خوران پشت سر هم راه می‌روند.