#نرگس_صرافیان_طوفان

۶ مطلب

✨✨✨✨

من یاد گرفته ام برایِ موفق شدن ، هر ثانیه در حالِ تلاش باشم .

یاد گرفته ام از هیچ کس جز خودم توقعی نداشته باشم .

یاد گرفته ام در نهایتِ سختی و مشکلات هم بجنگم و امیدوار باشم . …

✨✨✨✨

اگر پشتِ خاکریزِ آرامشت کمین کرده اند ، اگر یکه و تنها در محاصره ی کینه و حسادت ها قرار داری و اگر دشمنان و بدخواهانت زیاد شده ؛ غمگین نباش ، تو در نقطه ی درستی از زندگی ایستاده ای !

یادت باشد ؛ کسی برای شکارِ کبوتر به کوهستان نمی رود !

باید عقاب باشی تا از تنهایی ات هم بترسند ، …