#نرگس_صرافیان_طوفان

۹ مطلب

✨✨✨✨

من یاد گرفته ام برایِ موفق شدن ، هر ثانیه در حالِ تلاش باشم .

یاد گرفته ام از هیچ کس جز خودم توقعی نداشته باشم .

یاد گرفته ام در نهایتِ سختی و مشکلات هم بجنگم و امیدوار باشم . …

✨✨✨✨

اگر پشتِ خاکریزِ آرامشت کمین کرده اند ، اگر یکه و تنها در محاصره ی کینه و حسادت ها قرار داری و اگر دشمنان و بدخواهانت زیاد شده ؛ غمگین نباش ، تو در نقطه ی درستی از زندگی ایستاده ای !

یادت باشد ؛ کسی برای شکارِ کبوتر به کوهستان نمی رود !

باید عقاب باشی تا از تنهایی ات هم بترسند ، …

💖صبر داشته باش و ببین ؛

همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده !

همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته !

همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده !

کائنات ، دست بردار نیست ؛ …

گاهی باید رها کرد و رفت ...

درست میانه ی راه ...

جایی که همه چیز خوب است ...

باید روزهایِ خوب را ، تویِ همان روزهایِ خوب جا گذاشت ...

باید بیخیالِ ادامه دادن شد ... …