۲ مطلب

مجازات دانشجویان بی‌نظم و #تنبل در چین!

گروهی از دانشجویان کالجی در استان «هونان» در #چین، جریمه سختی در ازای بی‌انضباطی پرداخته‌اند. معلمان این دانشجویان، آنها را وادار کردند در حالی که خود را داخل لحاف‌های پر و ضخیم پیچیده‌اند در هوای گرم و فضای آزاد روی زمین بخوابند.

چند روز قبل بیش از ۲۰ …