#نقشه

۵۷ مطلب

رفع یکی از محدودیت‌های اینستاگرام به کمک بلاگرام

همانگونه که می‌دانید #اینستاگرام دارای محدودیت‌های نسبتا زیادی است. یکی از این محدودیت‌ها، سیاست اینستاگرام مبنی بر عدم #کلیک شدن لینک‌ها در متن مطالب است. در حقیقت در اینستاگرام به لینک‌های درون متن صرفا به عنوان قسمتی از متن نگاه می‌شود و مخاطبان …

به کدام کشورها در سری داستان‌های هری پاتر اشاره شده است؟

کشورهای قرمز رنگ #نقشه کشورهایی هستند که در مورد آن‌ها به طور مستقیم در کتاب‌های هری_پاتر اشاره شده. کشورهای نارنجی هم کشورهایی هستند که به طور ضمنی و غیر مستقیم بهشون اشاره شده.