۵ مطلب

بعد از مرگ چه چیزی را می‌بینیم

ثابت شده هنگامی‌که #میمیریم، تونل تاریکی مشاهده می‌شود که از ته آن سوسوی #نوری میاید

و #انسان ناخودآگاه به سمت آن نور کشیده می‌شود، به گفته برخی این #تونل ساخته فعل و انفعالات #عصبی است.

انواع دستگاه لیزر

برای #لیزر موهای زائد از دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌شود.

دستگاه‌های غیر لیزری، سیستم‌های #نوری هستند که IPL نام دارند. این دستگاه‌ها مناسب هستند اما نسبت به لیزر #قدرت کمتری دارند. دسترسی به آن آسان‌تر است و هزینه‌ کمتری دارد اما عوارض و احتمال #سوختگی #پوست و بازگشت #مو با آن …