۳۷ مطلب

همونطور ک میدونید #هاگوارتز جاییه که جادوگر ها تو اون علوم جادوگری رو آموزش میبینن.

مدرسه #هاگوارتز از چهار گروه تشکیل شده که صد البته ... ! اصیلترین و باهوش ترین جادوگرهای

دنیای جادویی #هری پاتر عضو این گروه بودن (!) و اصلا نیازی نیست ک از اون یکی گروه ها نام ببریم :)) …