#هرا

۲ مطلب

افسانه اخو یا اکو

#اخو یا اِکو (Echo)، از الهه‌گان کوه هلیکون.

او بسیار پر حرف بود و با پرحرفی خود #هرا (الهه آسمان‌ها و ملکه ایزدان المپ) را سرگرم می‌کرد تا #زئوس به عشق بازی‌هایش بپردازد. هرا کاری کرد تا او نتواند حرف بزند و فقط انتهای کلمات دیگران را تکرار کند. عاشق جوان مغروری به نام #نارکیسوس

افسانه یونانی هسپریدس (دختران شب)

#هسپریدس در اسطوره‌های #یونان پری‌ها یا حوری‌هایی بودند که مسئولیت #حفاظت از باغ سیب‌های #طلائی را برعهده‌داشتند. این باغ در #کوه اطلس از کوه‌های #آرکادی قرار داشت و متعلق به #هرا بود.

با این که هسپریدها وظیفه داشتند از میوه‌ها و درختان باغ #مراقبت کنند، ولی خودشان …