۲ مطلب

هرم بوسنی اولین هرم کشف شده!

#هرم بوسنی اولین هرمی بود که در اروپا کشف شد؛ در قلب کشور بوسنی در حومه شهر ویسکو.

این هرم دارای تمام پایه‌ها و سازه‌های اصلی می‌باشد: چهار دیوار شیب دار بدون خطا که رو به چهار جهت اصلی هستند، نوک یکدست و ورودی پیچیده. همچنین در نوک هرم ویرانه دیوارهای قرون وسطایی وجود …