۱ مطلب

#واکسن_فایرز بهترین کارایی را ندارد، اسیر تبلیغات نشوید| #واکسن های ایرانی مانند مدل چینی ها کشف شده است

سیروس زینلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی، اعتقاد دارد که در ابتدای سال ۱۳۹۹ زمینه تولید #واکسن_کرونا در ایران بر اساس شناخت ساختار ژنتیکی ویروس #کرونا فراهم بود ولی بودجه کافی برای تولید این واکسن در …