۶ مطلب

پاراگرافی از کتاب جز از کل اثر استیو تولتز

#وقت #آزاد زياد دارم، وقت آزاد باعث مى‌شود، آدم‌ها زياد #فکر کنند.

#تفکر باعث مى‌شود مردم به شکل بيمارگونه‌اى متوجه خود شوند و در صورتى که #بى‌نقص و بى‌چون و چرا نباشى، اين در خود فرو رفتن باعث منجر به #افسردگى مى‌شود.

براى همین است که افسردگى دومين …

برای #سرحال بودن هنگام صبح چه کار کنیم؟

اغلب #صبح‌ها که از #خواب بیدار می‌شویم احساس #کسالت و #خستگی می‌کنیم و دوست داریم به #چرت زدن‌های کوتاه ادامه دهیم. گاهی این چرت زدن‌های بعد از خواب آنقدر ادامه پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم بیشتر #وقت ما برای #خوابیدن صرف شده! اما نکته‌ای که باید همیشه آن‌را …