۱ مطلب

ریچارد آپیا، معلمی غنایی است که روی تخته‌سیاه به شاگردانش نرم‌افزار #مایکروسافت #وورد را آموزش می‌دهد.

ریچارد کارش تدریس ICT در دبیرستان‌های غنا است. در کشور غنا در دبیرستان‌ها ICT تدریس می‌شود و دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند این مقطع را با موفقیت طی کنند باید از پس امتحان آن که به صورت سراسری …