۱۶ مطلب

پاراگرافی از کتاب برنده تنهاست اثر پائولو کوئیلو

#روح اسم ندارد، #حقيقت محض است، برای دوره‌ معينی #بدن را اشغال می‌كند و روزی هم #تركش می‌كند، بی‌اينكه #خدا به خودش زحمت بدهد و روز #قضا بپرسد : تو كی هستی؟

خدا فقط می‌پرسد: وقتی #زنده بودی، #عشق ورزيدی؟

جوهر #زندگی همين است: توانايى دوست داشتن، و نه …

پاراگرافی از کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئیلو

وقتی #انسانی به طرف سرنوشتش می‌رود، اغلب اوقات مجبور می‌شود #مسیرهایش را تغییر دهد. در مواقع دیگر، #نیروهای پیرامونش بیش از حد #قدرتمند هستند و او ناچار است #شجاعت و #اراده‌اش را کنار بگذارد...

اما هیچ‌کس قادر نیست از خواسته‌هایش #چشم‌پوشی کند. حتی اگر …

پاراگرافی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو

درست آنگاه که هیچ #انتظارش را نداریم، زندگی پیش روی ما #مبارزه‌ای می‌نهد، تا #شهامت و اراده‌مان را برای #دگرگونی بیازماید. از آن لحظه به بعد، حاصلی ندارد که #وانمود کنیم چیزی رخ نداده است، یا بهانه‌ای بیاوریم که هنوز #آماده نیستیم. این مبارزه …

آدم هایی هستند که وقتی خوشحالی، کنارت نیستند، چون حسودند.

وقتی غمگینی در آغوشت نمیگیرند، چون خوشحالند...

وقتی مشکل داری به ظاهرهمدردند، اما در واقع بی خیال تو هستند

اما...

وقتی مشکل دارند، باتو خیلی مهربانند …

گاهی؛

آدم ها برداشتشان از عشق و تعهد، هر لحظه کنار معشوق بودن است ...

در حالی که این درست نیست!

اگر شما دو پرنده را به یکدیگر ببندید،

آن ها در مجموع چهار بال خواهند داشت، …