۱ مطلب

غذای ایرانی که نروژی‌ها #عاشق آن هستند.

کله گوسفند نه تنها در #ایران بلکه در #نروژ هم طرفداران زیادی دارد.

آنها #کله را کز داده، می‌پزند و با کلم و سیب‌زمینی می‌خورند!

نروژی‌ها کله خورهاى پایه‌ای هستند اما #پاچه میل نمی‌کنند.