۲ مطلب

نشستن زیاد منجر به مرگ انسان می‌شود!

- نشستن #طولانی مدت باعث می‌شود #دردهایی در قسمت #کتف و #شانه، #گردن و #پشت بدن ایجاد شود. این امر به خصوص اگر اصول درست نشستن رعایت نشود بیشتر خود را نشان می‌دهد.

- وقتی برای مدت زیادی در حالت نشسته قرار می‌گیریم، #پاها فعالیت کمتری انجام می‌دهند، این امر در …

پاراگرافی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو

درست آنگاه که هیچ #انتظارش را نداریم، زندگی پیش روی ما #مبارزه‌ای می‌نهد، تا #شهامت و اراده‌مان را برای #دگرگونی بیازماید. از آن لحظه به بعد، حاصلی ندارد که #وانمود کنیم چیزی رخ نداده است، یا بهانه‌ای بیاوریم که هنوز #آماده نیستیم. این مبارزه …