۱۹۵ مطلب

🍁🍁🍁

#پند👍👍👍

حقیقت این است که تا کسی ندیده باشدمان وجود نداریم. نمی توانیم درست حرف بزنیم، تا وقتی کسی به حرف مان گوش بدهد، و در یک کلام کاملا زنده نیستیم تا زمانی که دوست داشته شویم.