۴ مطلب

یکی که هیچ شناختی ازش ندارم، نصفه شب #پیام داده و بدون معرفی میگه: #سوال دارم درمورد #کار.

همون موقع هم انتظار #جواب داره!

اون وسطا وقت کردی خودتو #معرفی کن ببینیم #افتخار #آشنایی با چه کسی رو داریم؟

بیایید #آداب پیام دادن رو یاد بگیریم. …

می‌دونستید وقتی یک #نامه و یا #پیام ناشناس برای کسی می‌فرستید، اون فرد به طور #ناخودآگاه اینطور تصور می‌کنه که شما همون کسی هستید که تمام مدت منتظرش بوده و مدت‌هاست که ازش بی‌خبره؟

#ذهن_نوشته #رفاقت

#OldFriends