۲۴ مطلب

نوشته‌ای از #چارلی_چاپلین

وقتی بچه بودم کنار #مادرم می‌خوابیدم...

و هر شب یک #آرزو می‌کردم.

مثلاً آرزو می‌کردم برایم #اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت می‌خرم به شرط اینکه بخوابی. یا آرزو می‌کردم برم بزرگترین #شهربازیِ دنیا؛ می‌گفت می‌برمت به شرط اینکه بخوابی. یک شب پرسیدم اگر بزرگ بشوم به آرزوهایم می‌رسم؟ …

🔶🔶🔶🔶

اگر شما در اسراییل بدنیا می امدید به احتمال زیاد یهودی میشدید ،

اگر در عربستان بدنیا می امدید قطعا مسلمان میشدید،

اگر در اروپا بدنیا می امدید احتمال زیاد مسیحی و اگر در ژاپن بدنیا می آمدید شینتو میشدید، …

°♥️°

💕روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم ، چون دنیا منت کش کسی نیست .

باید شکر گذار باشیم که خدا هر آنچه که می طلبیم را به ما نمی دهد.