#چالش

۱۱ مطلب

تصویری از چالش نه به خودروهای تک سرنشین در اصفهان!

این #چالش برای جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین همزمان با روزهای آغازین مهر ماه از سوی #شهرداری #اصفهان کلید خورد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیان کرد: هر سال با شروع فصل بازگشایی مدارس یکی از معضلاتی که گریبان کلان …

#مطالعه کردن تاثیر بی‌نظری در شناخت محیط پیرامون دارد.

تک تک انسان‌های موفق تاریخ به طور مکرر و روزانه مطالعه می‌کردند.

شما را به #چالش مطالعه روزانه می‌کنم.

حداقلی روزی ۳۰ دقیقه مطالعه کنید تا سالیانه ۱۸۵ ساعت مطالعه کرده باشید!