#چهره‌های

۲ مطلب

پاراگرافی از #کتاب آخرین راز شاد زیستن اثر اندرو متیوس

بدون تردید بسیاری از ما در پشت #چهره‌های شاد و بذله گویی‌هایمان، غرق در وحشتیم.

می‌ترسیم مبادا #شغل، #پول یا #زیبایی خود را از دست بدهیم.

از #پیر شدن می‌ترسیم و از #تنها ماندن و #زندگی کردن و #مردن

موسیقی کلاسیک

دوره #کلاسیک در #موسیقی #اروپایی از حدود سال 1730 تا 1820 در نظر گرفته می‌شود.

در این دوره، برای اولین بار در موسیقی، این فکر ظهور کرد که موسیقی همانند دیگر هنرها مقصود و هدفی ندارد، بلکه صرفاً به‌خاطر #خودش وجود دارد؛ یعنی موسیقی برای خودِ #هنر موسیقی موجودیت می‌یابد. از جمله …